Publicat

25

ianuarie

2020

13:23

3553

vizualizări

Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, candidat la funcţia de rector al UMF „Carol Davila”: Vreau să încurajez comunicarea între toate rotiţele universităţii, nu un „one man show”

Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, medic primar urolog, şef al Clinicii de Urologie din cadrul Spitalului Clinic „Prof. dr. Th Burghele” şi prorector al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti candidează pentru funcţia de rector din poziţia de favorit, în urma turului II al alegerilor pentru Senatul universitar.

Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, candidat la funcţia de rector al UMF „Carol Davila”: Vreau să încurajez comunicarea între toate rotiţele universităţii, nu un „one man show”

Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, medic primar urolog, şef al Clinicii de Urologie din cadrul Spitalului Clinic „Prof. dr. Th Burghele” şi prorector al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti candidează pentru funcţia de rector din poziţia de favorit, în urma turului II al alegerilor pentru Senatul universitar.

Îmbunătăţirea procesului educaţional, pentru o corelare optimă a ofertei educaţionale a UMFCD cu cerinţele pieţei şi societăţii, o mai mare deschidere şi comunicare între toate structurile Universităţii şi eficientizarea accesării fondurilor de finanţare instituţională şi complementară pentru creşterea calităţii şi competitivităţii la nivelul Universităţii – este ceea ce propune Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga celor care îşi vor exprima votul la alegerile pentru funcţia de Rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti.

Contracandidaţii pentru funcţia de rector sunt Cătălina Poiană, preşedintele Colegiului Medicilor din Bucureşti, şi Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”. La alegerile pentru Senatul UMFCD, Viorel Jinga a obţinut 757 de voturi, Adrian Streinu-Cercel - 451 voturi şi Cătălina Poiană - 412 voturi.

Rectorul UMFCD este ales pentru un mandat de patru ani şi este confirmat de Ministrul Educaţiei Naţionale. Nicio persoană nu poate ocupa funcţia pentru mai mult de opt ani.

Rectorul este ales prin votul universal direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din Universitate şi al reprezentanţilor studenţilor din Senatul Universitar şi din Consiliile Facultăţilor. Este declarat câştigător candidatul care a obţinut cel puţin jumătate plus unu din numărul de voturi valabil exprimate, cu condiţia să fi participat la vot cel puţin 2/3 din membrii comunităţii universitare cu drept de vot.

Conform calendarului, urmează două dezbateri publice cu candidaţii la această funcţie de conducere, în 3 şi 5 februarie, urmând ca cele două tururi de scrutin să aibă loc în 10 şi 17 februarie.

Carte de vizită

Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga a absolvit cursurile Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti în anul 1988, urmând ulterior rezidenţiatul în Specialitatea Urologie în cadrul Clinicii Urologie de la Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele” din Bucureşti, devenind astfel medic specialist, iar mai târziu, în 1998, a dobândit titlul de medic primar.

În anul 2000 a obţinut titlul de Doctor în ştiinţe medicale, iar în anul 2013 a devenit profesor universitar în cadrul Clinicii Urologie - Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele”, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti. Între 2007-2009 a fost şef de secţie în cadrul Secţiei Urologie III a spitalului apoi a fost ales Director Medical, până în anul 2016.

Din 2012 a fost numit Prodecan al Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, ulterior fiind numit Prorector în cadrul Universităţii. CV-ul detaliat şi Planul de Management a fost postate pe site-ul instituţiei.

Care sunt cele mai importante puncte din programul dvs. managerial?

Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga: Cele mai importante puncte din Planul Managerial se referă, în primul rând, la studenţi, care reprezintă, în mod incontestabil, nucleul preocupărilor Universităţii, interesul acesteia, menirea Universităţii fiind aceea de a genera cunoaştere prin competenţă educaţională şi de a o transfera către studenţii ei şi către societate.

În această direcţie, voi urmări îmbunătăţirea continuă a procesului educaţional, cu adaptarea la cerinţele pieţei muncii şi la nevoile actuale ale societăţii, în context naţional, european şi mondial, creşterea gradului de internaţionalizare al ofertei educaţionale, consolidarea şi dezvoltarea unităţilor de predare, învăţare şi cercetare, prin investiţii continue, digitalizare şi transparentizare, optimizarea sistemelor suport pentru studenţi, consolidarea rolului decizional al acestora, precum şi prin implicarea lor în activităţi de cercetare ştiinţifică. Îmi doresc ca studentul, care este principalul beneficiar şi centrul activităţilor de pregătire profesională, să aleagă UMFCD, deoarece va avea certitudinea dobândirii competenţelor „state of the art” în subdomeniul în care îşi va desfăşura activitatea.

Un al doilea punct al Planului Managerial vizează activitatea de cercetare ştiinţifică, factor decisiv la asigurarea unei vizibilităţi internaţionale şi la creşterea prestigiului instituţional. Voi urmări stimularea activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) în acord cu obiectivele strategice ale programului Horizon Europe 2021-2027 punând accent pe dezvoltarea direcţiilor de cercetare cu potenţial de performanţă, care pot aduce un avantaj competitiv Universităţii; voi susţine centrele de cercetare, precum şi implicarea Universităţii în „clustere” naţionale şi europene în scopul creşterii ratei de succes a propunerilor de proiecte.

În al treilea rând, Planul Managerial prevede asigurarea unui management eficient şi transparent, care să susţină demersurile de creştere a calităţii şi competitivităţii la nivelul Universităţii, dar şi de internaţionalizare a acesteia. Voi urmări îmbunătăţirea capacităţii de finanţare a Universităţii prin accesarea cât mai eficientă a fondurilor de finanţare instituţională şi complementară, precum şi suplimentarea veniturilor din alte activităţi, fie prin crearea de parteneriate strategice cu mediul socio-economic, fie prin dezvoltarea altor activităţi conexe, inclusiv prin creşterea capacităţii de accesare a fondurilor europene nerambursabile. Voi avea în vedere dezvoltarea şi valorizarea capitalului uman, precum şi consolidarea şi extinderea patrimoniului Universităţii. Ca instrument de bază al dezvoltării durabile voi pune accent pe digitalizare, prin facilitarea accesului la metode de învăţat bazate pe tehnologie, prin extinderea şi integrarea tuturor platformelor existente, precum şi prin implementarea de noi funcţionalităţi dedicate membrilor comunităţii Universităţii în scopul reducerii gradului de birocraţie. Voi face toate demersurile pentru consolidarea vizibilităţii în plan naţional şi internaţional ca Universitate de elită pentru formarea în profesiile medicale. În acest sens o prioritate imediată este acreditarea internaţională a UMFCD.

Aţi spus că vreţi să aduceţi Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila la statutul de Lider Regional European. Ce înseamnă, mai concret, acest titlu?

Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga: La ora actuală, dintre universităţile de profil din ţară, UMFCD ocupă primul loc în clasificările internaţionale, fiind cotată între poziţiile 201-300 în „Academic Ranking of World Universities” (Top Shanghai), pe domeniul „Medical Sciences”, în contextul în care, în 2017-2018, în TOP 500 Shanghai era cotată între poziţiile 401 – 500. Mi-am propus accelerarea eforturilor de transformare a UMFCD într-o Universitate de elită pe plan mondial, una din primele 100 de Universităţi de Medicină şi Farmacie ale lumii, printr-o atitudine responsabilă, deschisă şi flexibilă, promovând principiul de investiţie pentru performanţă. Voi încuraja eforturile şi colaborarea inter- şi transdisciplinare pentru cercetarea ştiinţifică, cu predilecţie în acele domenii care reorientează şi transformă medicina secolului XXI într-o medicină inovativă, digitalizată şi personalizată, precum şi prin creşterea vizibilităţíi cercetării pe plan mondial. De asemenea, voi urmări corelarea ofertei educaţionale a UMFCD cu cerinţele pieţei şi societăţii, dezvoltarea unor noi programe de studii de licenţă în limbi de circulaţie internaţională, promovarea doctoratelor în cotutelă, consolidarea rolului decizional în elaborarea şi implementarea strategiilor din domeniul sănătate, atât la nivel local cât şi regional.

Aţi menţionat că vă doriţi o mai mare deschidere la dialog şi cooperare. Aveţi o strategie în acest sens?

Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga: Sunt mai multe strategii pe care doresc să le implementez. Un lucru este sigur: dialogul trebuie să existe şi să se dezvolte în toate direcţiile. Mai exact, nu mi-am propus să fiu unicul filtru şi cel care le rezolvă pe toate- de tipul „one man show”, ci mai degrabă să încurajez, să relaxez şi să dezvolt relaţiile de comunicare între toate rotiţele universităţii noastre.

Aşa cum au arătat transmisia live şi întâlnirile cu departamentele şi studenţii instituţiei noastre, sunt o persoană deschisă, abordabilă şi adaptată secolului XXI. Mijloacele de comunicare deja există, trebuie în schimb să învăţăm să le folosim fără teamă, dar în manieră civilizată.

Mi-am propus să folosesc mai mult „social media” prin crearea unor grupuri de Whatsapp, Facebook şi alte platforme pentru a încuraja şi facilita semnalarea problemelor, dar şi sublinierea reuşitelor. Ambele sunt importante. Critica şi blamările sunt facil de realizat, dar îmi doresc ca în viitorul mandat, prin intermediul acestor canale de socializare online, să pot să vizualizez şi să încurajez publicaţiile tinerilor. Cred că bucuria lor va fi mare când vor vedea modernizarea patrimoniului şi reuşitele întrunirilor cercurilor de cercetare.

Când am spus la început că îmi doresc să dezvolt relaţiile de comunicare între entităţile UMF, m-am referit la faptul că îmi propun să încurajez relaţionarea dintre studenţi şi decanate, dintre cadre didactice şi şefi de disciplină, relaţiile interdisciplinare, dar, şi atunci când lucrurile nu evoluează spre bine, să nu existe nicio înfrânare spre a veni şi a discuta cu mine şi cu echipa mea direct toate rezoluţiile neînţelese sau nefinalizate.

Pentru a încuraja dialogul şi cooperarea îmi propun întâlniri cel putin lunare cu studenţii, cu şefii de disciplină, cu membrii echipelor din decanate, respectiv realizarea evenimentelor social-culturale care ştiu că vor favoriza şi motiva comunicarea. Îmi doresc să particip la piesele de teatru ale studenţilor sau să particip la acţiunile lor, vreau să merg la lansările de carte ale cadrelor didactice, ştiu că o să fiu prezent trup şi suflet când conducerea unei Facultăţi va realiza o modernizare, implementarea unei metodologii noi de predare sau la lansarea unui nou proiect. Aş vrea să pot transpune în cuvinte pentru cei care nu mă cunosc, DESCHIDEREA mea, cât şi faptul că încurajez o comunicare sinceră, dar pentru acest lucru vă invit să ne cunoaştem şi să comunicăm pentru dezvoltare în următorul mandat.

Trecând la o notă mai personală, aţi spus că fiica dvs. este în Anglia, lucrează la Google. Regretaţi că nu v-a urmat în cariera medicală?

Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga: Nu regret nicio clipă. Fiica mea, Oana, este fericită cu ceea ce face şi acest lucru mă împlineşte. Şi eu şi soţia mea ne-am dedicat meseriei şi familiei, iar Oana a văzut că ceea ce fac este cu dedicare şi implicare desăvârşită, atât în mediul academic, cât şi practica clinică de zi cu zi. Ea a fost dintotdeauna atrasă de comunicare, tehnologie, de viitor şi de aventură, iar eu nu am simţit nicio clipă sa îi stau în cale sau să încerc să îi deturnez drumul. Lucrează în prezent pentru Google, a vizitat împreună cu soţul ei nenumărate ţări, iar chemarea pentru viitor se regăseşte în proiectele personale în domeniul inteligenţei artificiale, fiind co-fondatoarea unei companii start-up „BotsAndUs” care urmăreşte armonizarea tehnologiei roboţilor în viaţa cotidiană. Sunt mândru de fiica mea şi de alegerile ei, iar ceea ce apreciez cel mai mult este că a moştenit şi dezvoltat spiritul de a uni oamenii în proiecte.

Sursă FOTO: viorel-jinga.ro

 

Citarea se poate face în limita a 250 de semne. Nici o instituţie sau persoană (site-uri, instituţii mass-media, firme de monitorizare) nu poate reproduce integral scrierile publicistice purtătoare de Drepturi de Autor fără acordul Mediafax Group.

Lasă-ne feedback despre noul site Gândul.info